मंगलवार, जनवरी 31, 2006

आज पासून मी तुमच्याशी या ब्लॉगद्वारे संवाद साधणार आहे. हा संवाद अगदी मनमोकळा असेल. विषयाचं तसं काही बंधन नाही. परंतु आपल्या रोजच्याच जीवनात घडणार्‍या घटनांविषयीच या गप्पा असतील. घटना ज्या तुंम्हा आम्हाला अस्वस्थ करतात आणि कधी कधी आनंदही देतात अशा काही घटनांवर मी तुमच्याशी संवाद साधणार आहे.

तसे आपले प्रत्येकाचे वेगवेगळया विषयांवर काही ना काही मत असतं आणि कुणीतरी ते ऐकावं, वाचावं, त्यावर आपलं मत मांडावं अशी सूप्त इच्छा सुध्दा असते. परंतु अनेकदा भीती, दडपण किंवा लाजेखातर आणि बरेचदा नेमकं माध्यम न सापडल्याने आपण आपले विचार मांडत नाही. परंतु ब्लॉगच्या रूपाने विचारांचे आदान प्रदान करण्याचं एक मुक्त व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. माझ्या या विचारांवर तुमच्या प्रतिक्रिया अपेक्षित आहेत.
असो, मला वाटतं आजच्यासाठी एवढं पुरेसं आहे. पुन्हा भेटू एका नव्या विषयासह...